Gizlilik Politikası


Temel Gizlilik Kurallarımız;

Genel
www.konsiyon.com adresinde mukim İnternet Sitesi (“Site”)’ni ve Site içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, Konsiyon Bilişim Teknoloji San.Tic.Ltd. Şti. (“Şirket”) Site’si Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”) ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site’yi veya Hizmetlerini kullanmayınız. Site’deki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir. Gizlilik Koşulları, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Gizlilik Koşullarinin Takibi/Değişiklik
Şirket, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin Üçüncü Şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Şirket’in, Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Site’yi ve Hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır. Gizlilik ve Konum Servisleri hakkında

Konsiyon, uygulamayı yükleyen yönetici personel hesabı oluşturan kullanıcıların konum bilgilerini kullanmaktadır. Diğer bireysel kullanıcılar için konum bilgisine ihtiyaç duymaz. Konum bilgileri sadece uygulama aktif durumdayken kullanılmaktadır. Uygulamadan çıkış yapıldığı zaman kullanıcının konum bilgileri kullanılmamaktadır. Kullanıcının izni olmadan uygulama hiçbir suretle kullanıcının konum bilgilerini kullanmamaktadır.

Konsiyon uygulamasında, çalışan giriş/çıkış işlemleri konum doğrulama ile yapılmaktadır. Bunun için cihaz üzerinden konum özelliğinin aktif edilmesi gerekmektedir. Çalışanın, işyerinin belirlediği çalışma alanı (coğrafi konum olarak belirlenen alan) içerisinde olup olmadığını teyit etmek için bu konum verisi kullanılmaktadır. Konum verileri anlık olarak gerekli işlemler için teyit amaçlı olarak kullanılır, depolanmaz ve erişilmez. Aynı zamanda bu veriler, uygulama arka planda açıkken kullanıcıya giriş veya çıkış yapmasını hatırlatan bir bildirim göndermek için de kullanılır. Mobil cihazın konum özelliği kapalı iken bu veriler toplanmaz, erişilmez ve depolanmaz. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.

Konsiyon uygulaması kişisel bilgileri ve konum bilgilerini üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmamaktadır.

Kişisel veriler, Kullanıcı’nın Konsiyon hesabının açılması, Kullanıcı ile iletişim kurmak veya Kullanıcı’nın Konsiyon’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işlenebilir, saklanabilir ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kullanıcı tarafından Konsiyon’e yüklenen kişisel veriler, Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu kişisel verileri Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklayamaz veya satamaz.

Şirket, Konsiyon üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu kapsamda Şirket, kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirket, Kullanıcı’nın Konsiyon üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
-Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması. Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel veri sahibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesine göre olan haklarını kullanmak amacıyla aynı kanunun 13.maddesine göre kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile aşağıdaki adrese yazılı olarak veya kurumsal@konsiyon.com adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunulabilir.


Başvuru Adresi: Marmara Bölge Merkez Ofisi - İstanbul Hare Sk Suryapı İlkbahar 2 No:6/3 Sultanbeyli / İstanbul

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.konsiyon.com'da yayınlamak suretiyle değiştirebilir ve yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.Bu izin bireysel bina sakinleri için değil , sadece yöneticilerin personel denetimi noktasında kullanılmaktadır. Size ait herhangi bir kişisel bilgiyi toplamaz ve sizden bu yönde bir talepte bulunmaz.
Uygulamalarımızda, Girilen Veriler şifreli sunucularda güvenli bir şekilde depolanır ve 3. şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmaz.

Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı, bizzat kendisi tarafından Site’ye ve Hizmetler’e elektronik ortamda yüklenen, iletilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ve Hizmetler’e ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, Üçüncü Şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Şirket’in, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya Üçüncü Şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanıcı Adı ve Şifre
Şirket, bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı, kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz Üçüncü Şahısların eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal Site’ye/Şirket’e haber verilir.

Bilgilerin Korunması
Şirket, Site’deki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Site’de kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması. Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üçüncü Kişilere Ait Siteler
Site’de, Şirket’in işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, Üçüncü Şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Şirket’in erişim sağlanan bu web sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk, Üçüncü Şahıslara ait sitelerde yazılı koşullara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yeralan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

Açık Sistem
Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa, üyeler dahil, Site’ye giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin Üçüncü Şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Şirket, Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Site Yardımcı Programları
Kullanıcı’nın Site tarafından sunulan bazı Hizmetler’den veya Site’den yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanması gerekebilir. Bu Hizmetler’den/Site’den yararlanıldığı takdirde, Hizmetten yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Site veri tabanına kaydedilebilir. Keza Hizmetlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcıya bazı bilgiler gönderilebilir.

Kişisel Bilgiler
Site’nin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir Hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres/yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler Site’ye verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş / açıklamış / kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Şirket’e açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Site’ye açıkladığı, kaydettiği her bilginin, içeriğin Şirket’e karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, kişisel bilgilerini diğer kullanıcılarla veya Üçüncü Şahıslara paylaşmayı seçerse, kaydettiği/ilettiği her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve Üçüncü Şahıslara karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Şirket, Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği veri tabanlarında tasnif edip saklayabilir, Site’nin, Şirket’in faaliyet alanında kişilerin ve Hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veri tabanındaki verilerden dilediği gibi yararlanabilir. Kullanıcı bu konuda Şirket’e açıkça izin vermiştir. Şirket, Site aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve tarayıcı bilgilerinden de dilediği gibi yararlanma hakkına sahiptir. Hassas Bilgiler: Şirket, Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; Hizmetlerin, Şirket’in, üyelerin, Üçüncü Şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

Ticari İletişim
Şirket, Site’ye veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Red talepleri Şirket tarafından en geç 7 (yedi) iş günü içinde işleme alınacaktır. Red yolları, göndericisinin Şirket olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

Gizlilik Koşullarının İhlali
Şirket, Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Site’ye ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

Bilgi Ve İletişim
konsiyon.com Sitesi’nin gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız için kurumsal@konsiyon.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.